В изпълнението се включва арх. Христо Цветков, който преустройва проекта и уголемява значително театъра, като включва кухня, бар, балкони, повдигащи механизми за сцените и 200 места за публика. Театърът се оборудва с най-модерната за времето си аудио- и видеотехника. Строителството се забавя значително от тези промени