Играят се „Бекет – кой Бекет?“, „Игра на убийство“, „Гео-Его“, който печели наградата на критиката в Кайро. ДЕСВТ става Театрална лаборатория. Екипът се оплаква от влошаващите се условия в залата още от наводнението през 1991 г. През март залата е запечатана от органите за противопожарна безопасност. Субсидия от Община Габрово е отказана. Театърът продължава да играе в други градове.