Skip to content

Бързай бавно

Детска пиеса

Постановка на Експериментален сатиричен вариететен театър, Габрово

Година: 1988

Автор: Емилия Захариева

Режисьори: Николай Ишков, Красимир Недев, Теодор Елмазов, Пламен Пеев, Евгений Бързински

Сценограф: Адриана Андреева

Костюми: Адриана Андреева

Участват: Пламен Пеев, Теодор Елмазов, Красимир Недев, Николай Ишков, Милена Бурова, Елена Костова, Ани Калинчева, Диана Лозанова, Силвия Тодорова, София Дамянова, Румяна Неделчева, Стойчо Атанасов, Евгений Бързински