Skip to content

Прима априлис или Лъжитрав (1997)

Постановка на Държавен експериментален сатиричен вариететен театър, Габрово