Играят се „Принцеса Турандот“ и Голият крал“. Подземният“, политическа пиеса на Христо Бойчев, предизвиква масов интерес и бурни реакции. Рада Абрашева оглавява театъра