Играят се „Романтици“ и „Хей, полтъргайст, кажи“.
На 6 юли наводнение на р.Янтра става причина за огромни загуби в материалната база на театъра