Последните пиеси на Вариететния театър са „Искри от нас самите“ (играе се в Шумен поради затвореното Вариете), Шизофренични прояви на нормалност“ (играе се в зала Възраждане), „Г-ца Юлия Стриндберг“, „Страхът живее в нас“. Община Габрово отказва да подкрепи ДЕСВТ, заявява намерение да създаде свой Вариететен театър, което не се осъществява. Театърът е закрит, залата е запечатана и до днес.