Николай Николаев се завръща като художествен консултант на театъра. Играят се „Рок закон“, „Соната за г-н Панайот“ и „Чимиджимичамиджоми“